Geslaagd bezoek burgemeester Van ’t Veld aan buitengebied

Het was een prachtige dag voor de fietstocht met de burgemeester door het buitengebied. Het bestuur van de vereniging heeft 2 onderwerpen naar voren gebracht: vanwege het toenemende zware verkeer op de dijk en het toenemende recreatieve langzame verkeer ontstaan onveilige en ongewenste situaties. De vereniging wil graag meedenken met de gemeente over de verbetering van de verkeerssituatie aan de dijk, zeker nu voor de nieuwe brug over de Amstel de verkeerssituatie gaat veranderen. Een afspraak met wethouder Brandes is in de maak.

Het andere onderwerp was de handhaving van de regels in het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Als die regels gehandhaafd worden door de gemeente, is de welstandscommissie ook voor het buitengebied overbodig. Dit punt staat ook al op de agenda van wethouder Raat en de gemeenteraad, maar het bestuur wilde het punt duidelijk maken aan de hand van een aantal voorbeelden aan de dijk.

Op de ontvangst in de Amsteltuin was ook een aantal dijkbewoners aanwezig.

Een leuke fotoreportage van het bezoek is te zien op

http://www.mijnamstelveen.nl/home/bezoek-buitengebied-burgemeester-zonovergoten-fietstocht-en-heerlijk-nagenieten