Project Watertuin Amstelveen

Op 13 mei jl. is een informatieavond gehouden over de vorderingen van het project Watertuin Amstelveen, gelegen ten westen en noorden van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Middelpolder. In het project werken het waterschap Amstel, Gooi en Vecht samen met de gemeente Amstelveen, Groengebied Amstelland, Landschap Noord-Holland en provincie Noord-Holland. Hieronder de uitleg over het project op de uitnodiging aan bewoners in het gebied:

“De Watertuin in de Middelpolder bestaat uit ongeveer 5 ha. aan waterpartijen. Samen vormen deze een ecologisch watersysteem dat water zuivert. Het doel van deze Watertuin is meerledig: het verbetert het reeds gezuiverde water dat uit de rioolwaterzuivering komt en met dit schone water wordt de waterkwaliteit van het oppervlaktewater van de Middelpolder en de stadswateren van Amstelveen (ten noorden van de A9) verbeterd. De Watertuin wordt zo natuurlijk mogelijk ingericht en draagt bij aan de natuur en recreatie in de Middelpolder. Groengebied Amstelland past het gebied rondom de Watertuin aan, zodat het goed op de inrichting van de Watertuin aansluit. Op deze wijze zorgt de Watertuin  voor meer recreatiemogelijkheden en hogere landschappelijke waarde voor bewoners van dit gebied. De Watertuin is een belangrijk onderdeel van een innovatieve Waterkringloop (drinkwater in Amstelveen wordt afvalwater wordt gezuiverd water wordt stadswater in Amstelveen). In deze waterkringloop maakt de Watertuin goed gezuiverd water op een natuurlijke manier geschikt als inlaatwater voor stedelijk gebied. Deze ecologische zuivering van het water in een reeks van verschillende waterpartijen is duurzaam en levert een positieve bijdrage aan het milieu in de omgeving.”

Het is de bedoeling om het plan in oktober/november ter inzage te leggen, vast te stellen in december 2014 en van december 2015 tot mei 2016 te realiseren.

gepresenteerd ontwerp Watertuin Amstelveen 13.5.2014

Op het rode vierkantje begint de zuivering in een bezink bassin, vervolgens loopt het water door een bassin met watervlooien, dan door ondiep water met riet (geel op de kaart), via een houtsnipperfilter naar een natuurvijver (rechts in het midden van de kaart) en vervolgens wordt met het gezuiverde water via de Kalfjeswetering de stadswateren van Amstelveen-Noord doorgespoeld.

De voortgang van het project is te volgen via de volgende link : http://www.agv.nl/plannen/ruimtelijke-ordening/gebiedsontwikkeling/watertuin-amstelveen/ .