Algemene Ledenvergadering woensdag 10.4.2024 om 20.00 uur, Wester-Amstel

Agenda

  1. Opening, mededelingen door voorzitter Peter Hesp
  2. Gastspreker is ir. Erik Wiersema, stadsbouwmeester Amstelveen
  3. Goedkeuring verslag algemene ledenvergadering 11.4.2023, te vinden onder Recente berichten op de website
  4. Financiën
  5. Bestuursverkiezing
  6. Ontwikkelingen m.b.t. Schiphol
  7. Stand van zaken m.b.t. glasvezel
  8. Nieuwe functie gemaal Middelpolder
  9. Rondvraag en sluiting