Concept actieplan omgevingslawaai Schiphol 2024-2029

Via www.platformparticipatie.nl/omgevingslawaai-schiphol kunnen bewoners in de omgeving van Schiphol een zienswijze insturen n.a.v. het in december gepubliceerde Concept actieplan omgevingslawaai Schiphol. De vereniging Amsteloever heeft een zienswijze ingediend, maar het zou goed zijn als de leden, die hinder ondervinden, ook zelf een zienswijze insturen. De termijn om te reageren loopt tot en met 30 januari 2024.