Onbeperkte groei Schiphol?

Op dinsdag 15 mei vindt op verzoek van de PVV een debat in de tweede kamer plaats over sturing van de luchtvaart

De PVV wil, net als de regeringspartijen, de luchtvaart onbeperkt laten groeien.

De coalitiepartijen hebben daarom in het regeerakkoord vastgelegd om te stoppen met sturen op aantallen.

Het kabinet gaat de luchtvaart ook nauwelijks meenemen in het klimaatakkoord

Daarom wil de oppositie in het belang van volksgezondheid, milieu, veiligheid en klimaat grenzen stellen aan het aantal vliegbewegingen op de nationale luchthavens.

Op deze website wordt een oproep aan alle partijen om de luchtvaart in Nederland te reguleren op aantallen. http://www.wantoestandenluchtvaart.nl/index.php?id=NotaReguleringLuchtvaart

Deze oproep is uitgebreid onderbouwd in de notitie regulering luchtvaart, die ook te vinden is op deze website https://www.bewonersomgevingschiphol.nl/

Op onderstaande  webpagina staat een oproep om kamerleden duidelijk te maken dat ongebreidelde groei van de luchtvaart ongewenst is!!

http://www.wantoestandenluchtvaart.nl/index.php?id=blog&nr=252