Samenwerkingsovereenkomst gemeenten, stadsregio en provincie voor nieuwe brug

Op 15 april 2015 hebben de gemeenten Ouder-Amstel en Amstelveen, de Stadsregio Amsterdam en provincie Noord-Holland een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de realisatie van een nieuwe brug over de Amstel bij Ouderkerk.

De Oranjebaan/Burgemeester Stramanweg (N522) is een drukke weg en een belangrijke route voor R-netlijn 300 van Haarlem, via Schiphol naar Amsterdam Arena. De brug over de Amstel -gebouwd in 1936- nadert het einde van de levensduur en is ook verkeerskundig aan vervanging toe. De provincie heeft samen met partijen een plan ontwikkeld voor de bouw van een nieuwe brug en de verbetering van de verkeerssituatie.

Het project omvat verbreding van de huidige brug en aanpassing van weginfrastructuur aan beide kanten van de brugpassage over de Amstel. Het dicht bij de brug gelegen kruispunt Amstelslag (ter hoogte van de afslag naar Elsenhove) wordt voorzien van verkeerslichten en krijgt een belangrijke rol in de afwikkeling van het bestemmingsverkeer. Het plan wordt nu verder uitgewerkt en planologisch voorbereid. Realisatie van de nieuwe brug is mogelijk in 2018.

De kosten van het project bedragen naar schatting 33 miljoen euro. Amstelveen en Ouder-Amstel en de Stadsregio Amsterdam betalen mee aan het project voor een bedrag van in totaal ruim 7 miljoen. De gemeenten dragen bij in de financiering van het project vanwege hun rol als medewegbeheerder. De Stadsregio verleent een subsidie ten behoeve van het openbaar vervoer en ter verbetering van de verkeersveiligheid.