Golfholes mogelijk op bestemming Recreatie in ontwerp bestemmingsplan Wester-Amstel

Het was een zeer goed bezochte informatie avond van AMVJ golf in het clubhuis op 19 april. Omwonenden waren in groten getale naar de avond gekomen om hun bezwaren tegen de verplaatsing van 3 golfholes naar een gebied tussen de sportvelden en de waterzuivering te uiten. Zonder draagvlak van de omwonenden kan het plan niet doorgaan, zei een medewerker van Groengebied Amstelland desgevraagd. De gemeente Amstelveen als verhuurder van de grond van de sportvelden en de beoogde golfholes was afwezig op de avond. Amsterdam deed het woord over de plannen. RTVA meldt afgelopen week dat ook wethouder Bot zegt, dat zonder draagvlak van omwonenden het plan niet doorgaat.

Dat neemt niet weg dat de gemeente t.o.v. het voorontwerp bestemmingsplan Wester-Amstel een draai heeft gemaakt in het nu ter inzage liggende ontwerp bestemmingsplan. In het laatste plan vallen onder de bestemming Recreatie ook ‘golfholes’. Tot 22 mei a.s. kan men een zienswijze indienen bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente  Amstelveen tegen dit artikel 16.1.a.

In een commissievergadering van de gemeenteraad Amstelveen werd afgelopen dinsdag 24 april  door enkele bewoners van de Middelpolder gesproken over dit onderwerp. Ook een bestuurslid van de vereniging Amsteloever was hierbij aanwezig.

De vereniging Amsteloever heeft al haar bezwaren tegen de verplaatsing van 3 golfholes aan het bestuur van het Groengebied Amstelland bekend gemaakt in een brief en gaat ook een zienswijze bij de gemeente indienen tegen het opnemen van golfholes in de bestemming Recreatie in het Ontwerp Bestemmingsplan Wester-Amstel. Het gaat nu om 3 golfholes, maar dit artikel maakt het mogelijk dat alle grond met bestemming Recreatie kan worden gebruikt voor golfholes. De Middelpolder is al niet erg groot, de sportvoorzieningen nemen al een deel van het polderlandschap weg en het mooie wandel- en fietsgebied, dat de polder nu is, moet niet verder aangetast worden door aangeharkte golfholes. Bovendien is er op korte afstand een keur aan golfbanen, o.a. de Amsteldijk op een km of 6 afstand, die nog ruimte genoeg hebben voor golfers.

Wij roepen tegenstanders van golfholes in de Middelpolder op om een zienswijze tegen het voorontwerp bestemmingsplan Wester-Amstel in te dienen voor 22 mei!