15 juni 2016: inloopavond provinciaal inpassingsplan brug Ouderkerk

De provincie Noord-Holland bouwt in 2018 in samenwerking met de gemeenten Ouder-Amstel en Amstelveen en de Stadsregio Amsterdam een nieuwe brug over de Amstel in Ouderkerk aan de Amstel. De ruimtelijke inpassing en bestemming van de nieuwe brug worden vastgelegd in een provinciaal bestemmingsplan, een zogeheten provinciaal inpassingsplan.

Om u te informeren over het inpassingsplan, de procedure en uw inspraakmogelijkheden organiseert de provincie een inloopavond voor bewoners, bedrijven en overige belangstellenden.

 

Datum : Woensdag 15 juni 2016

Tijd      : Van 17.30 uur tot 20.00 uur

Locatie : Gemeentehuis Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel

 

U hoeft zich niet voor de inloopavond aan te melden. Tijdens de inloopavond wordt het concept ontwerp-inpassingsplan gepresenteerd en kunt u daarop een reactie geven.

 

Definitieve situatie

Het provinciaal inpassingsplan heeft alleen betrekking op de definitieve (permanente) situatie van de nieuwe brug. De tijdelijke situatie, zoals die bestaat tijdens de werkzaamheden aan de nieuwe brug, is hierin dus niet opgenomen.

 

Meer nieuws

Verdere informatie over de vervanging van de brug Ouderkerk vindt u op www.noord-holland.nl/brugouderkerk.