Werkzaamheden Amsteldijk Noord tussen rotonde De Borcht en Kalfjeslaan afgestemd met afsluiting Amsteldijk Noord ter hoogte van de Oranjebaan

De afsluiting van de Amsteldijk Noord bij de Oranjebaan i.v.m. de de bouw van de nieuwe brug over de Amstel bij Ouderkerk, zal pas plaatsvinden nadat de werkzaamheden voor de herinrichting van de Amsteldijk Noord tussen rotonde De Borcht en Kalfjeslaan zijn afgerond. Dit heeft de projectmanager van de provincie Dick Winters n.a.v. onze vraag om afstemming laten weten.

Bewoners ontvingen een brief van de gemeente Amsterdam dat de gemeente dit deel van de dijk opnieuw wil inrichten, passend bij een 30 km /uur weg. Daarnaast wordt het kruispunt Amsteldijk Noord/Kalfjeslaan veiliger gemaakt.

In fase 1 wordt de kruising opgehoogd en opnieuw ingericht. De werkzaamheden duren ongeveer 3 weken en de kruising Kalfjeslaan is, met uitzondering van de weekenden, afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Doordeweeks kan het gemotoriseerde verkeer parkeren aan de westzijde van het sportpark bij parkeerterrein Saskia van Uylenburgweg en dan te voet naar het sportpark. Fietsverkeer kan met de fiets aan de hand de werkzaamheden passeren.

In fase 2 wordt het deel tussen rotonde De Borcht en de Kalfjeslaan opgehoogd en opnieuw ingericht. De werkzaamheden duren ongeveer 5 weken en gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid en het fietsverkeer kan met de fiets aan de hand de werkzaamheden passeren.

De werkzaamheden starten op maandag 28 september en zijn half november gereed. Er hoeft geen rekening te worden gehouden met de marathon van Amsterdam, omdat die dit jaar niet doorgaat.