Mogelijk snel internet via glasvezel in het buitengebied van Amstelveen

Alle inwoners van het buitengebied van Amstelveen hebben begin februari een uitnodiging ontvangen van de gemeente voor een informatie avond in Paardenburg op 12 februari jl. over de mogelijkheid tot aanleg van glasvezelkabel in het buitengebied.  De opkomst was groot.

Vooral in de polders ligt de huidige internet snelheid onder de norm, zo blijkt uit een adressenonderzoek .

 

De gemeente wil haar inwoners in het buitengebied (ongeveer 1000 adressen) bij elkaar brengen, zodat een grote groep geïnteresseerden in een glasvezelverbinding offerte kan aanvragen bij verschillende aanbieders. Hoe groter de groep, des te lager de aansluitkosten.
Als de deelnamebereidheid onder de 50% van de adressen ligt, is aanleg niet rendabel en zullen er waarschijnlijk geen aanbieders zijn die de glasvezelkabel willen aanleggen.

De gemeente heeft een faciliterende rol, de bewoners maken zelf de keuze en dragen de kosten van de aanleg.

 

Inwoners die een coaxkabel hebben (ongeveer 400 adressen) krijgen lagere aansluitkosten dan de 600 adressen zonder coaxkabel, omdat de aanwezigheid van die kabel de werkzaamheden vergemakkelijkt. Globaal zal de aanleg voor die 400 adressen uitkomen onder de 10 euro p/mnd, voor de andere groep zal dat tussen de 12,50 en 17,50 euro p/mnd zijn voor een periode van 10 tot 15 jaar, afhankelijk van de offertes van de aanbieders. Deze kosten komen bovenop de abonnementskosten voor internet, televisie en telefoon.

 

Op de website, gefaciliteerd door de gemeente, www.snelinternet-amstelveen.nl  kunt u zich

tot 15 maart aanmelden als geïnteresseerde. Dat verplicht u tot niets.

Via deze website kunt u vragen stellen (FAQ) waarop u dan antwoord krijgt.

Het verslag van de afgelopen informatie bijeenkomst komt binnenkort ook op de website.

 

Er is een bewonerswerkgroep opgericht, met vertegenwoordigers van het bestuur van de vereniging Amsteloever en bewoners van Amsteldijk Zuid en de Zwarte Kat bij Nes.

Op 1 april (geen grap) start de marktverkenning door de gemeente.

Op 15 mei zal een keuze gemaakt worden door de bewonerswerkgroep uit de offertes van de aanbieders.

Dan volgt eind mei een bijeenkomst voor alle geïnteresseerden.

De verwachting is dat eind 2019 gestart kan worden met de aanleg, mits voldoende deelnemers.

Initiatiefnemers voor snel internet kunnen ondersteund worden vanuit de HIRB subsidieregeling van de Provincie Noord-Holland waarvoor de gemeente inmiddels een aanvraag voor garantstelling heeft ingediend.