kom woensdag 20 april tussen 17 en 21 uur naar de informatiemarkt over de tijdelijke bereikbaarheid van Ouderkerk 2017/2018

 

In de trouwzaal van het gemeentehuis van Ouderkerk, ingang Dorpsstraat komen een 10 tal panelen over de onderwerpen onderwerp: nieuwe brug, omleiding en bouwterrein, ideeën tijdelijke brug en ponton, historie en tijdlijn.Uiteraard zullen werkgroepleden aanwezig zijn.  De openingstijd is van 17.00 tot 21.00 uur.

 

Hoe houden we Ouderkerk aan de Amstel en Amstelveen tijdens de bouw van de nieuwe brug over de Amstel bereikbaar voor lokaal autoverkeer?  Vooralsnog voorzien de plannen daar niet in. Er komt een omleidingsroute via de A9-A2 voor al het autoverkeer en er ligt een voorstel voor een tijdelijke brug voor uitsluitend hulpdiensten, het openbaar vervoer en fietsers en voetgangers.

 

De ondernemers in de werkgroep Tijdelijke Bereikbaarheid hebben voorstellen ontwikkeld voor een verbeterde bereikbaarheid van Ouderkerk aan de Amstel aan beide zijden van de Amstel. Deze zijn aan de provincie ter beoordeling voorgelegd.

 

De provincie moet de haalbaarheid van deze voorstellen nog onderzoeken. Om tot een goede tijdelijke bereikbaarheid te komen is het van belang beter inzicht te krijgen in de omvang van het probleem voor het lokaal autoverkeer. En hoe meer inzicht, des te groter de urgentie voor de provincie om daadwerkelijk een oplossing te bieden!

De werkgroep Tijdelijke Bereikbaarheid organiseert de informatiemarkt om:

–          de urgentie en specifieke gevolgen voor inwoners  en ondernemers  in kaart te brengen (wie heeft wanneer en waarom last van de afsluiting van de brug?)

–         ideeën van bewoners en ondernemers voor de tijdelijke bereikbaarheid op te halen

–         inwoners en ondernemers te informeren over de plannen tot dusver

 

Hieronder staat een link naar de folder die de ondernemersvereniging in Ouderkerk onder de bewoners heeft verspreid.

alsluiting brug!