Aanleg extra drempel voor verbetering verkeersveiligheid Amsteldijk Noord

De gemeente heeft aangekondigd in de week van 1 oktober a.s. een 50 km-asfaltdrempel aan te leggen op de Amsteldijk Noord juist voorbij de kruising met de Machineweg richting Amsterdam. Hiervoor wordt een omleiding voor autoverkeer exclusief vrachtverkeer over Kalfjeslaan en Kostverlorenweg ingesteld, waarbij vrachtverkeer door verkeersregelaars wordt opgevangen/geïnstrueerd. Vanwege de bereikbaarheid van woningen en bedrijven wordt er fasegewijs gewerkt. Hierdoor blijven de percelen langs de Amsteldijk Noord voor gemotoriseerd verkeer altijd vanuit één richting te bereiken. Er komen omleidingsborden.