Windalarm.amsterdam/nl/raadsleden :schrijf een brief

Op 12 januari zal de Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Duurzaamheid van Amsterdam debatteren over de plaatsing van windurbines in de zoekgebieden in Amsterdam vlakbij woningen en in kwetsbare natuurgebieden. Wethouder Marieke van Doorninck heeft op 7 december 2020 online een toelichting gegeven op de plannen met betrekking tot de zoekgebieden. Zij was zeer standvastig in haar mening dat de windturbines er moeten komen en deed weinig tot geen concrete toezeggingen.

Wat kunnen we doen om dit onzalige plan over de plaatsing van overlast-veroorzakende windturbines, vlakbij je huis en in het groen, om te buigen naar een plan dat meer draagvlak vindt bij de bewoners van Amsterdam?

Onlangs is gebleken dat de wethouder en de gemeenteraad gevoelig zijn voor emailcampagnes, want het is de eigenaren van de volkstuinen in Amsterdam gelukt om Van Doornincks’ enorme huurverhoging van de volkstuinen te stoppen.

Je kan een brief sturen via onderstaand stappenplan:

 1. In de Excel sheet vind je de namen en emailadressen van B&W en de raadsleden uit de coalitie en oppositie.
 2. Schrijf zelf je persoonlijke verhaal waarom jij vindt dat er anders moet worden omgegaan met de plaatsing van windturbines. Hieronder wat tips, maar geef er vooral een persoonlijke invulling aan te geven.
  1.  
 1. Spreek van megawindturbines en niet van windmolens. Het is zware industrie.
 2. Schrijf in een positieve toon zoveel mogelijk vanuit het perspectief van de aangesproken politieke partij. Wij zijn de redelijk denkende burgers die te weer komen tegen een onredelijk plan.
 3. Kijk naar de folder voor argumenten. Formuleer het in je eigen woorden en neem die argumenten die bij passen en waar je een sterk gevoel bij hebt.
 4. Belangrijkste punt is dat we geen windturbines willen binnen 1500 meter van wijken. Het is onverantwoord voor onze gezondheid. De geluidsnormen die gehanteerd worden zijn volledig achterhaald.  Kijk naar de uitzending van Twee Vandaag van afgelopen maandag 7 december voor inspiratie (www.windalarm.amsterdam/eenvandaag)
 5. Je kan ook verwijzen naar de officiële standpunten van natuurorganisaties, die windturbines in de IJsselmeer zone afwijzen.
 6. Zeg niet alleen dat je tegen bent maar bied ook alternatieve opties. Daarbij kun je denken aan een provinciale of nationale coördinatie i.p.v. per gemeente en het kijken naar alternatieven buiten de vastgestelde zoekgebieden (elders in Noord Holland, op zee, zon op daken). Je kunt ook kijken naar andere vormen van omgaan met energie, betere isolatie, zonnepanelen, warmtepompen, etc.
 7. Geef aan dat het doel van eigen energie opwekken door Amsterdam niet ten koste mag gaan van de bevolking. Het is ook geen verplichting vanuit de nationale overheid. De raad kan zonder consequenties een andere keuze maken.
 8. Geef aan dat je verwacht dat de commissie vergadering op 14 januari een advies aan de raad uitbrengt om geen turbines te plaatsen binnen 1500 meter van woonwijken en in landschappelijk waardevolle natuurgebieden. Andere gemeenteraden in Noord Holland hebben deze stap al genomen. Dit bizarre plan moet snel van tafel wil de politiek haar geloofwaardigheid behouden.
 9. Benader in elk geval de coalitie partijen maar indien mogelijk ook de oppositie, zij kunnen de coalitie binnen de raad onder druk zetten.
 10. Maak aparte e-mail berichten aan voor elk raadslid en stuur hem/haar je e-mail; (met een bult mail gaan de raadsleden niets doen dus maak hem persoonlijk). Je kunt ook per partij een email sturen. Daarbij richt je je email aan de fractievoorzitter van een politieke partij en zet de andere raadsleden van de partij in de cc. Noem de partij in je email bij naam zodat ze zich aangesproken voelen. Indien je een band hebt met een partij (lid, stemmer) dan noem dit expliciet. Pas je mail eventueel aan per partij. Geef aan dat de positie van een partij je stemgedrag gaat beïnvloeden, bijvoorbeeld bij de tweede kamer verkiezingen.
 11. Vanuit de Windalarm-kerngroep willen we graag de e-mails archiveren om dit als wapenfeit richting de raadsleden te gebruiken; als je dit goed vindt. Op deze manier kunnen wij bijhouden wanneer en hoeveel e-mails er zijn verzonden aan de raadsleden. Je kunt de mail vanuit je verzonden mail doorsturen aan raad@windalarm.amsterdam en geef kort aan naar welke partijen je de mail gestuurd hebt. Je kan bovenstaande ook in de bcc opnemen voor minimaal één email. We willen de e-mails bundelen en aanbieden aan de raad / wethouder. Geef aan als je niet wil dat je naam daarbij staat (je email adres zullen we nooit delen met derden).
 12. Voor meer informatie over de voors- en tegens van windturbines en alle media-aandacht die we hebben gekregen, kun je kijken op www.windalarm.armsterdam