Teken de petitie tegen windturbines in de Amstelscheg vandaag!

Vertegenwoordigers van de zoekgebieden voor windturbines in Amsterdam hebben zich verenigd in een platform. Op www.windalarm.amsterdam kunt u meer lezen en een petitie tekenen. Daarna krijgt u een uitnodiging in te spreken op 12 januari. Al in mei 2021 wordt een besluit genomen over waar de windturbines geplaatst zullen worden!

Op 12 januari staat de Concept Regionale Energie Strategie (RES) en de windmolenzoekgebieden op de agenda van de gemeenteraadscommissie Financiën en Economische Zaken (FEZ).

Tussen 17:30 tot 19:00 uur is een formele bespreking waarna vanaf 19:30 er de optie tot inspreken voor burgers en organisaties is. Dit is een speciale inspraak avond die plaatsvindt naar aanleiding van de commotie die ontstaan is rondom het plaatsen van windturbines.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hun stem laten horen. Meld u daarom nu aan om uw perspectief te laten horen. Hoe meer mensen zich aanmelden hoe sterker het signaal. 

Het inspreken zal online plaatsvinden en elke inspreker heeft maximaal 2-3 minuten. Laat het weten indien u zich heeft aangemeld. Dat geeft ons de mogelijkheid de bijdrage onderling af se stemmen.  

De aanmeldlink voor de inspraak vindt u hier:

https://formulier.amsterdam.nl/mail/bestuur/inspreken-fez/

Hieronder ook nog de link naar de agenda en vergaderstukken (de datum is 14 januari, maar het RES onderwerp is inmiddels verplaatst naar 12 januari).

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/813032/Raadscommissie%20Financi%EBn%20en%20Economische%20Zaken%2014-01-2021