startnotitie en verrichte onderzoeken tbv dijkverbetering

Waternet heeft een website voor het project dijkverbetering Amsteldijk

https://www.agv.nl/werkzaamheden/Amsteldijk/

Daar vindt u de startnotitie

https://www.agv.nl/siteassets/plannen/dijken/amsteldijk/startnotititie_dijkverbetering_amsteldijk_te_amstelveen.pdf

onderzoeksrapport Amsteldijk landschap, natuur, cultuurhistorie en archeologie https://www.verenigingamsteloever.nl/wp-

https://www.verenigingamsteloever.nl/wp-content/uploads/14.139618_RAP_20141128_DF_BD4612_R006_F2.0_LNCA.pdf

aanvullend LNCA onderzoek

https://www.verenigingamsteloever.nl/wp-content/uploads/15.143028_RAP_20151210_DEF_AanvullendLNCAOnderzoek.pdf

bureauonderzoek archeologie

https://www.verenigingamsteloever.nl/wp-content/uploads/15.143017_RAP_20151208_DEF_Archeologie_tb_NL.IMRO_.0363.K1206BPSTD-VG01_3.pdf