Omgevingsraad Schiphol vraagt uw mening

In verschillende media heeft de Omgevingsraad Schiphol (ORS) medio oktober een advertentie geplaatst om een ieder om zijn/haar mening te vragen naar de ontwikkeling van Schiphol en omgeving in de periode tot 2030. U kunt uw mening geven door mee te doen aan een internetconsultatie. Deze loopt van 15 oktober tot en met 20 november 2018. U vindt verdere informatie op de website  http://www.omgevingsraadschiphol.nl

Deze internetconsultatie is onderdeel van een bredere reeks activiteiten die de Omgevingsraad Schiphol organiseert om de opvattingen van zo veel mogelijk mensen te betrekken bij het advies van de ORS aan het kabinet. De ORS stelt uw bijdrage zeer op prijs en zal in haar advies opnemen hoe de opvattingen uit deze internetconsultatie zijn verwerkt.

Het consultatiedocument ligt tijdens kantooruren ook ter inzage op het kantoor van de Omgevingsraad Schiphol, Polarisavenue 85b, 2132 JH te Hoofddorp.