In debat over Amstelland

Op 27 februari was er een drukbezocht debat over de toekomst van Amstelland, (maar nauwelijks leden van onze vereniging) georganiseerd door stichting Beschermers Amstelland.

Er waren kandidaten van verschillende politieke partijen voor de provincie Noord-Holland, wethouders van Amstelveen (Floor Gordon) en Ouder-Amstel en kandidaten van politieke partijen voor het waterschap.

De druk op Amstelland is groot, door verschillende ontwikkelingen. de woningopgave aan de randen is gigantisch, De klimaatopgave is urgent. Een aanpak voor wateroverlast en droogte en het tegengaan van bodemdaling is noodzakelijk. Hebben de agrariërs die het landschap beheren een duurzaam perspectief? Projectontwikkelaars nemen grondposities in, hopen in de toekomst deze te kunnen verzilveren. Bestuurlijk is het gebied sterk gefragmenteerd. Weidevogels doen het relatief goed, maar staan onder druk. Het gebied is niet goed voorbereid op toenemend bezoek van recreanten.

Aan de hand van stellingen werd over deze problematiek gedebatteerd. Wat groen is moet groen blijven, stelden de wethouders van Amstelveen en Ouder-Amstel. De VVD kandidaat voor de provincie wil daar minder strak aan vasthouden. Ze ziet het liefst woningbouw in de kernen zelf, maar bouwen aan de randen is bespreekbaar, al moeten initiatieven daartoe wel uit de gemeenten zelf komen. Dat leidde tot enige commotie in de zaal. SP kandidaat was voor duidelijke grenzen.

Op de vraag wie de regie wil voeren over het gebied als ‘Amstellandcommissaris’ kwam geen eenduidig antwoord. Provincie en gemeente gaven aan het niet alleen te kunnen, terwijl de provincie daar toch zeker het voortouw in zou moeten nemen, gezien haar bovengemeentelijk belang. Daarmee verandert er weinig aan de situatie, waarin de stichting alle zeilen moet bijzetten om ontwikkelingen die mogelijk afbreuk doen aan het groen, in de gaten te houden.

Te oordelen naar de uitspraken van politici blijft Amstelland groen. Maar wat daar precies onder wordt verstaan, werd niet duidelijk. Groen als recreatiegebied, in de vorm van een sportveld, of als weiland voor koe en weidevogel? En hoe promoot je Amstelland als recreatiegebied en voorkom je dat dat niet ten onder gaat aan het eigen succes? Die vragen werden niet echt beantwoord.