AED geplaatst op de voorgevel van Amsteldijk Noord 125

Binnen het bestuur en op de jaarlijkse vergadering van onze Vereniging werd meerdere malen gesproken over de wenselijkheid om een AED in geval van nood in te kunnen zetten. Menig “ dijkbewoner” heeft een cursus reanimatie gevolgd echter de  dichtstbijzijnde AED’s zijn op een dusdanige afstand van de dijk geplaatst dat de cruciale inzet binnen 6 minuten nooit gehaald zou kunnen worden.

Met behulp van de Hartstichting werd een crowd funding gestart waarbij mede door uw bijdragen en die van de Gemeente Amstelveen en van  Philips de opbrengst voldoende was om een AED aan te schaffen en te laten plaatsen.

De AED is geplaatst in een “ buitenkast” aan de voorgevel van Amsteldijk Noord 125 met een cijferslot welke bekend is bij 112 .

Bij een noodgeval zal  een hulpverlener 112 bellen. Indien inzet van een AED nodig is zal 112 verwijzen naar de dichtstbijzijnde AED en tevens bijstand vragen van iemand die geoefend is in het gebruik ervan. De dienst 112 maakt hierbij gebruik van het netwerk van vrijwilligers die een Reanimatie diploma @ AED hebben.

Momenteel hebben meerdere bewoners in de nabijheid van de AED dit diploma. 

Contact met de Hartstichting leert dat de actie radius gezien de 6 minuten grens om en nabij de 500 meter is  vanaf  de plek van de AED. Het lijkt dus verstandig uitbreiding van het aantal AED’s te overwegen .